my-playlist

Liberplay | Artist
Audio Player
All songs by Fyrdung
 1. 1.Pehrssons Kompani (Ragnarök) 4:42
 2. 1.De första av idag (Revolution) 5:52
 3. 1.Stormvinden (Hyperborea) 4:32
 4. 1.Time For War (Vedergällning) 3:11
 5. 2.Till Vapen (Ragnarök) 4:54
 6. 2.Barn av den svarta solen (Hyperborea) 4:38
 7. 2.Ge ej din fiende frid (Revolution) 3:16
 8. 2.Krossa Bojorna (Vedergällning) 4:59
 9. 3.Runor I Eld (Vedergällning) 4:01
 10. 3.In memory of may 1st 1945 (Hyperborea) 5:23
 11. 3.Svärdshymn (Revolution) 5:21
 12. 3.Hans Maikowski (Ragnarök) 3:02
 13. 4.Vintern, döden och underjorden (Hyperborea) 0:58
 14. 4.1945 (Ragnarök) 4:21
 15. 4.Corneliu Codreanu (Revolution) 5:08
 16. 4.Fiender (Vedergällning) 4:16
 17. 5.Nordisk renässans (Hyperborea) 5:46
 18. 5.Ny Gryning (Vedergällning) 3:48
 19. 5.Revolt (Ragnarök) 4:00
 20. 5.Urkraft (Revolution) 6:05
 21. 6.Framåt! (Ragnarök) 5:03
 22. 6.Revolution (Revolution) 4:37
 23. 6.Demokrati (Vedergällning) 3:13
 24. 6.Räkenskapens dag (Hyperborea) 5:16
 25. 7.Folk i Gevär (Ragnarök) 2:36
 26. 7.First degree (Revolution) 3:24
 27. 7.Karl XII (Vedergällning) 3:55
 28. 7.Runes (Hyperborea) 4:01
 29. 8.Vedergällning (Vedergällning) 3:28
 30. 8.Vargflock (Hyperborea) 4:56
 31. 8.Folkligt uppror (Revolution) 4:52
 32. 8.Sverige? (Ragnarök) 3:22
 33. 9.De vita gudarnas söner (Revolution) 4:29
 34. 9.Reningseld (Hyperborea) 5:12
 35. 9.Notiser (Ragnarök) 3:36
 36. 9.Boldly Stand Erect (Vedergällning) 2:50
 37. 10.Ragnarök (Ragnarök) 6:05
 38. 10.Svea (Vedergällning) 4:00